De meeste arbeidsrechtelijke geschillen zien op ontslagzaken. Ontslag kan betrekking hebben op u persoonlijke functioneren (denk hierbij aan niet goed functioneren of iets wat u heeft gedaan waardoor u op staande voet bent ontslagen) of op bedrijfseconomische omstandigheden.

Vanuit onze visie heeft het de voorkeur om buitengerechtelijke tot een oplossing te komen. Hiermee kunnen tijdrovende procedures worden voorkomen, waarmee voor u als klant ook extra kosten en moeite kunnen worden bespaard. Een procedure bij de kantonrechter of het UWV zal indien nodig niet worden geschuwd.

Onze advocaten zijn deskundig in het ontslagrecht. Indien u vragen heeft of directe bijstand nodig heeft, kunt u ten alle tijden telefonisch contact met ons kantoor opnemen. Een eerste consult is gratis en vrijblijvend.