Heeft u een geschil met uw werkgever en komt u er samen niet meer uit? Bent u onterecht ontslagen? Weigert uw ex-werkgever uw loon over te maken?

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan met name individuele werknemers en kleine werkgevers bij. Wij kunnen u bijstaan op diverse gebieden van het arbeidsrecht zoals ontslag, ontbindingen en loonvorderingen.

Vaak hebben geschillen die betrekking hebben op uw werk een grote impact op uw dagelijkse bestaan en inkomen. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze advocaten betrokken en deskundig zijn. Wilt u kennis maken met een van onze advocaten? Neem vrijblijvend contact met ons op.