In sommige procedures kunt u eveneens te maken krijgen met overige kosten. U kunt hierbij denken aan de kosten van een in te schakelen deurwaarder. Daarnaast kan de rechtbank griffierechten in rekening brengen. Voor nadere informatie aangaande de griffierechten kunt u www.rechtspraak.nl raadplegen. Deze kosten zullen door het kantoor aan u worden doorberekend.