Wilt u uw kind erkennen maar staan de moeder dit niet toe? De rechtbank kan worden verzocht om vervangende toestemming tot erkenning. Vaak zal een bijzonder curator onderzoeken of dit in het belang is van het kind.

Niet alleen de verwekker van het kind, maar ook een ander (bijvoorbeeld nieuwe partner) kan om erkenning vragen.

Het is echter ook mogelijk dat u de erkenning wilt laten vernietigen.

Onze advocaten zijn deskundige op dit gebied en kunnen u bij diverse vraagstukken bijstaan. Indien u vragen heeft of directe bijstand nodig heeft, kunt u ten alle tijden telefonisch contact met ons kantoor opnemen. Een eerste consult is gratis en vrijblijvend.