Wilt u scheiden? Wenst u gezag over uw kind? Wenst u de vaststelling van een goede omgangsregeling met betrekking tot uw kind? Wenst u kinder- en/of partneralimentatie ontvangen? Ben u van mening dat u te veel alimentatie betaald omdat uw inkomen fors is veranderd? Bent u onder toezicht gesteld of is uw kind uit huis geplaatst?

Het familierecht omvat tal van zaken waarbij deskundige bijstand gewenst kan zijn. U kunt denken aan zaken met betrekking tot:

  • (Ouderlijk) gezag
  • Omgangsregelingen
  • Echtscheidingen
  • Alimentatie
  • Erkenning
  • Ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing.

Vaak (zeer) emotionele zaken, waarbij u goede bijstand wenst. Vertrouwen in de personen die u bijstaan is een basisvoorwaarde. Wij zetten ons in voor uw belangen, daar waar u het uit kan besteden.

U kunt contact met ons opnemen voor het inplannen van een vrijblijvend intakegesprek.