Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders of mensen die dicht bij het kind betrokken zijn (de wet zegt ‘nauwe persoonlijke betrekking’). Helaas is het in de praktijk voor ouders (of andere) niet altijd mogelijk om tot een regeling te komen zonder tussenkomst van een advocaat of rechter. Bijstand van een betrokken advocaat die uw belangen behartigd is dan noodzakelijk en kan u rust geven in deze ingrijpende procedures. U hoeft geen gezag te hebben om recht op omgang te hebben.

Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van dit soort zaken. U kunt hierbij denken aan:

  • Verzoek tot vaststelling omgangsregeling;
  • Verzoek tot wijziging hoofdverblijfplaats;
  • Kort geding indien kind niet terugkomt na omgang.

Onze advocaten zijn deskundig in omgangszaken. Indien u vragen heeft of directe bijstand nodig heeft, kunt u ten alle tijden telefonisch contact met ons kantoor opnemen. Een eerste consult is gratis en vrijblijvend.