Heeft u een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming doorlopen of gaat er een onderzoek bij u starten? De rechter kan u (voorlopig) onder toezicht stellen of zelfs een machtiging afgeven om uw kind uit huis te plaatsen. Is dit bij u het geval?

Gelet op de grote belangen en het gewenste snelle handelen is het belangrijk u bij te laten staan door een deskundige. Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van zaken met betrekking tot de Raad voor de Kinderbescherming en/of Jeugdzorg. Neem direct contact met ons op.

U kunt denken aan zaken als:

  • Een verzoek tot uithuisplaatsing;
  • Een verzoek tot ondertoezichtstelling;
  • Omgang tijdens een uithuisplaatsing;
  • U heeft een schriftelijke aanwijzing gekregen waar u het niet meer eens bent;
  • U wenst een vervanging van de gezinsvoogd;
  • Een heeft en geschil waar u met de voogd niet uitkomt;
  • Zaken met betrekking tot voorlopige voogdij;
  • Ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag.